Ture

Ture

Colosseum Hotel MórahalomTure se  organizuju prvenstveno za   turiste  pojedince,   porodice  i  grupe sa manjim brojem ljudi.   Na turama  koje  vode  stručna  lica učesnici  imaju mogućnost  da se   upoznaju  sa    mestima  i   unikatnim prirodnim vrednostima  koje su zatvorene za  masovni turizma.   Za potrebe  grupa  najavljene ture  se   mogu    naručiti i u drugim terminima.   Mora-tura   ima  polazište od škole u Nađsekšošu i Eko-kuće,  koja  predstavlja  karakteristike i zanimljivosti  okolnih naselja tokom tura  biciklima, konjima i  peške.   Razdaljina od  4,5 do 43 km se može preći peške, biciklom i na  konju.

Book now!

Best price guarantee

Da li ste našli bolju cenu na drugoj web-strani?

Kliknite ovde